Endelig er dagen kommet hvor vi kan presentere et helt nytt prosjekt i regi av Agder parkour. Prosjektet har fått navn “parkour glede” og går ut på å tilby ungdom et alternativt tilbud til fysisk aktivitet. Vi ønsker å introdusere dem for parkour!
Prosjektet varer frem til sommeren og vi har satt av to timer i uken (Onsdager fra 15-17.00) for å ta imot ungdom fra hele Agder. Det kan være maks 20 ungdom pr. gruppe, men det mest idelle er 10-15stk.
Agder parkour stiller med en instruktør under timene som skal lære ungdommene parkour. Prosjektet “parkour glede” er altså et GRATIS tilbud! 
Dette prosjektet er satt igang da Agder parkour ønsker et større fokus på ungdom og vi ser at vi har en mulighet til å bidra med noe positivt.
Dette prosjektet er i utgangspunktet for ungdom, men dersom vi har ledige timer så booker vi også inn barn fra og med 1klasse. Dere kan søke om “parkour glede” hos oss enten det er en gymtime, en spesial gruppe ved skolen, et ungdomsprosjekt, en klubb, tilbud ved barnevern tjenesten osv. Prosjektet er ikke for privat personer.
I søknaden skriver dere hvem som søker, for hvilken gruppe ungdom, hvor mange dere er og alder. Alle er velkommen til å søke!
For booking kontakt Maren Berge på e-post: maren@agderparkour.com