Vi ser at det er MANGE som vil trene på Torsdager og vi har derfor endret timeplanen slik at vi tar to grupper inn på Torsdagen. Dvs at det er nå 20 ledige plasser på Torsdagen og her er det førstemann til mølla! Dere som er meldt på allerede er satt opp på gruppe 2 og de 20 neste blir på gruppe 3. Send spm og påmelding til post@agderparkour.com -alle får svar, men kan ta litt tid:) Vi har fått spørsmål om hvordan det vil være mulig å trene daglig på drop-in når det maks er plass til 20stk. Vi tror det vil være plass til mer enn 20 stk, men vi har satt det antallet først for å se hvordan dette går. Medlemskapsprisen betaler først og fremst for 8stk treningstimer i mnd inkludert instuktør til 299,- og drop-in er en tileggsgode. Så nei vi kan ikke garantere at det blir plass hver gang du kommer for å trene, men vi tror alle at dette vil ordne seg da de over 14år har lokalet for seg selv på kvelden og det er lite sannsynlig at alle medlemmer skal trene hver dag-hele dagen. For at det skal bli lettere for dere å sjekke om det er ledig i lokalet for å trene så skal vi få en tlf på lokalet slik at dere kan ringe å spør hvor mange som er der. Uansett så vil medlemmene bli først prioritert! Dvs at fungerer ikke løsningen våres så må vi dele opp lokalet slik at hver gruppe får sin egen tid med fritrening (inkudert i prisen), men vi håper å kunne slippe det for vi vil at store og små skal trene sammen- når det passer dem:) Agder parkour er en forening som jobber for å kunne lage et best mulig tilbud til dere. Vi har aldri drevet en parkour forening før eller noe lignende så dette er en prøve periode for oss også- håper dere har forståelse for det! Vi prøver så godt vi kan og vi kommer til å arrangere mye gøy for medlemmene! Første arrangement er klubbkveld i Februar. Søk opp “Event planner- Elin Soto” på facebook – hun er Agder parkours egen evet planner!
Timeplan mars