Vi kommer i nærmeste fremtid til å lage en Agder parkour video og trenger deres hjelp! Vil du være med i filmen? Ta kontakt med oss så vi får notert ned ditt navn og tlf.